Realizované akce

Oprava vyzdívky 4 tavících pecí na mosaz

Instalace nové vyzdívky žíhací pece – kombinace žárobeton + izolační moduly

Provedení izolace pecních vrat – kombinace minerální izolace + izolační moduly