Výroba a výměna topných spirál v topných koších

Zákazník: BONATRANS Bohumín

  • zaměření, provedení výpočtů, návrh topných spirál pro topné koše
  • výroba ve lhůtě do jednoho týdne od zaměření
  • okamžitá instalace atypických topných spirál s atypickým systémem uchycení do topných košů