Realizace generální opravy vyzdívky smaltovací pece

Zákazník: Stiebel Eltron Slovakia, Poprad

  • kompletní generální oprava vyzdívky průběžné pece na výpal smaltů včetně projektu
  • původní provedení ve formě přířezů izolačních materiálů bylo nahrazeno vláknitými izolačními moduly
  • izolační moduly jsou fixovány pomocí speciálních dvojjehlových a „U“ kotev
  • na moduly v poslední fázi byla nanesena vrstva speciálního nátěru, tzv. coatingu, který prodlouží životnost vyzdívky
  • řešení izolace podlahy zůstalo dle původního provedení – izolační desky a izolační lehčené cihly vyšší pevnosti jako poslední pracovní vrstva
  • oproti původnímu řešení se novým řešením dosáhne lepších izolačních vlastností celé vyzdívky a tím se výrazně sníží energetická náročnost provozu
  • nové řešení nevyžaduje dlouhou dobu najíždění – vysoušení vyzdívky, po dokončení prací je tedy možné prakticky ihned pec uvést do standardního provozu