Nová vypalovací pec

Nová pec na výpal tvarovek

S velkou radostí vám oznamujeme, že jsme právě dokončili naší novou pec pro výpal žárobetonových tvarovek.

Jde o atypické zařízení, vsázka může být umístěna na 2 vypalovacích stolech, nad kterými po kolejích pojíždí samotná pec.

V této vozové peci jsme schopni naráz vypálit až 10 tun žárobetonových tvarovek na teplotu až 1200°C.

Tímto se naše výrobní kapacita výrazně zvýšila – až desetinásobně.