Lokální oprava vyzdívky pece SOLO

Lokální oprava vyzdívky pece SOLO 

  • výroba rohových nosných tvarovek
  • výroba topných spirál
  • oprava izolační vrstvy vyzdívky pece a  zpětná instalace tvarovek a spirál