Klenba pro automatický kotel na spalování uhlí

  • Vyrobena z našeho nového materiálu BARHEAT 1500 na bázi lupku a karbidu křemíku
  • Maximální provozní teplota až 1400°C
  • žárobetonové tvarovky – klenby v automatickém kotli f. Agromechanika
  • v provozu zatím 3. topnou sezónu bez jakýchkoliv problémů
  • kotel umí spalovat jak peletky, tak uhlí
  • materiál Barheat 1500 – kombinovaný žárobeton n bázi lupku a karbidu křemíku
  • lze použít i pro aplikace s potřebou velké akumulace tepla